Thaddaeus

What is the meaning of the name Thaddaeus?

The name Thaddaeus is primarily a male name of Greek origin that means Praise.

Alternate spelling of Thaddaeus.

Different Spellings of the name Thaddaeus:

Thaddaeus, Thadeus

People who like the name Thaddaeus also like:

Theodore, Declan, Henry, Tobias, Atticus, Alexander, Gideon, Penelope, Arabella, Olivia, Evangeline, Violet, Genevieve, Scarlett

Names like Thaddaeus:

Tacy, Tadhg, Tasha, Tassos, Teague, Teige, Teshi, Tess, Tessa, Tex, Thaddeus, Tisha, Toki, Toshi, Tasya, Titus, Thetis, Thais, Tausiq, Taja, Tacey, Tosca, Tessica, Tocho, Texas, Tetsu, Tas, Teja, Thijs, Tykaja

Stats for the Name Thaddaeus

checkmark Thaddaeus is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Thaddaeus is currently #820 in U.S. births