Bi

What is the meaning of the name Bi?

The name Bi is primarily a female name of Chinese origin that means Green Jade.


Names like Bi:

Buffy, Bowie, Bob, Bo, Bebe, Beau, Bea, Baba, Bae, Baby, Bobby, Bao, Bubba, Bai, Bhavya, Bev, Bibi, Bay, Baha, Bayou, Beba, Bua, Buu, Bavo, Bia

Stats for the Name Bi

checkmark Bi is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Bi is currently not ranked in U.S. births