Alexei

What is the meaning of the name Alexei?

The name Alexei is primarily a male name of Russian origin that means Defender.

Russian form of the Greek name Alexios

People who like the name Alexei also like:

Alec, Alexander, Liam, Alastair, Aiden, Alistair, Nikolai, Anya, Charlotte, Aurora, Anastasia, Adelaide, Alice, Ava

Names like Alexei:

Alois, Alake, Alecia, Alika, Aleka, Alice, Alaqua, Alec, Alysha, Aloysius, Alka, Alessa, Alexey, Alissa, Aelius, Alyce, Aliyus, Alisa, Alekos, Alayja, Aloisia, Alke, Alix, Alusia, Alexi, Ailsa, Alayka, Alexa, Alessi, Alicia

Stats for the Name Alexei

checkmark Alexei is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Alexei is currently not ranked in U.S. births