Edwina

What is the meaning of the name Edwina?

The name Edwina is primarily a female name of English origin that means Rich/Prosperous Friend.

Edwina is the feminine form of the name Edwin.

People who like the name Edwina also like:

Maxine, Sylvia, Mirabelle, Fiona, Josephine, Lucy, Theodora, Sloan, Klaus, Gideon, Alastair, Warrick, Edwin, Forrest

Names like Edwina:

Eadoin, Edana, Eden, Edena, Edna, Edwin, Eitan, Etan, Etana, Ethan, Edina, Edan, Etienne, Eithne, Eytan, Etenia, Edom, Edimeia, Eaton, Euthymia, Edem

Stats for the Name Edwina

checkmark Edwina is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Edwina is currently not ranked in U.S. births