Eligius

What is the meaning of the name Eligius?

The name Eligius is primarily a male name of Latin - Roman origin that means To Choose.

St. Eligius is the patron saint of goldsmiths, metalworkers, and coin collectors. 

Names like Eligius:

Eilis, Elias, Elijah, Elise, Elisha, Eliza, Eljah, Elke, Ellis, Eloise, Elsa, Elsie, Elysia, Elyse, Elisa, Elsu, Elish, Eliseo, Elissa, Elaxi, Eligia, Eligio, Elske, Elisae, Elyes, Elki, Elese, Elkie, Eilika

Stats for the Name Eligius

checkmark Eligius is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Eligius is currently not ranked in U.S. births