Elio

What is the meaning of the name Elio?

The name Elio is primarily a male name of Spanish origin that means The Sun.

People who like the name Elio also like:

Elias, Asher, Leo, Ronan, Sebastian, Felix, Matteo, Genevieve, Aria, Hazel, Rose, Iris, Luna, Ophelia

Names like Elio:

Eli, Elia, Elie, Ella, Elle, Ellie, Ely, Eulalia, Eulalie, Eyal, Elu, Eliya, Elya, Eula, Elihu, Elea, Eilley, Eliyahu, Ela, Eylul, Elah, Eliel, Eala, Eloi

Stats for the Name Elio

checkmark Elio is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Elio is currently #842 in U.S. births