Etenia

What is the meaning of the name Etenia?

The name Etenia is primarily a female name of Native American origin that means Wealthy.

People who like the name Etenia also like:

Olathe, Edolie, Cocheta, Yepa, Anevay, Esmerie, Dyani, Xander, Asher, Arlo, Benjamin, Dasan, Beck, Nikolai

Names like Etenia:

Eadoin, Edana, Eden, Edena, Edna, Edwin, Edwina, Eitan, Etan, Etana, Ethan, Edina, Edan, Etienne, Eithne, Eytan, Edom, Edimeia, Eaton, Euthymia, Edem

Stats for the Name Etenia

checkmark Etenia is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Etenia is currently not ranked in U.S. births

Listen to the Podcast