Kade

What is the meaning of the name Kade?

The name Kade is primarily a gender-neutral name of American origin that means Stout, Sturdy.

form of Cade

People who like the name Kade also like:

Kaden, Ethan, Levi, Owen, Sebastian, Asher, Cole, Aria, Chloe, Kaia, Eleanor, Charlotte, Brynn, Elise

Names like Kade:

Kaethe, Kat, Kata, Kate, Kathy, Katie, Kato, Katy, Keita, Keith, Kita, Kitty, Kostya, Koto, Katia, Kassidy, Kiet, Keitha, Kaida, Katet, Kit, Kody, Kaede, Katya, Kayode, Keto, Kashiti, Kosta, Kaito, Kouta

Stats for the Name Kade

checkmark Kade is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Kade is currently #380 in U.S. births