Kato

What is the meaning of the name Kato?

The name Kato is primarily a male name of African - East African/Ghanda origin that means Second Of Twins.

Kato Kaelin, television and O. J. Simpson trial witness.
Cato, Bruce Lee's fictional character in The Green Hornet television series.

People who like the name Kato also like:

Nero, Caius, Felix, Kaito, Korbin, Kaden, Micah, Kamiko, Kasumi, Aurora, Pomona, Kiara, Columbia, Amorina

Names like Kato:

Kaethe, Kat, Kata, Kate, Kathy, Katie, Katy, Keita, Keith, Kita, Kitty, Kostya, Koto, Katia, Kassidy, Kiet, Keitha, Kaida, Katet, Kade, Kit, Kody, Kaede, Katya, Kayode, Keto, Kashiti, Kosta, Kaito, Kouta

Stats for the Name Kato

checkmark Kato is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Kato is currently not ranked in U.S. births