Keita

What is the meaning of the name Keita?

The name Keita is primarily a gender-neutral name of English origin that means Offspring Or Blessing.

Female form of the name Keith. Also a Japanese name (blessing+big -- a great mercy, a huge blessing, this child was a gift)

Different Spellings of the name Keita:

Keeta

People who like the name Keita also like:

Soren, Hernando, Adan, Alair, Roman, Ketan, Arnaldo, Keona, Ayira, Keeya, Elysia, Lyris, Adia, Sarina

Names like Keita:

Kaethe, Kat, Kata, Kate, Kathy, Katie, Kato, Katy, Keith, Kita, Kitty, Kostya, Koto, Katia, Kassidy, Kiet, Keitha, Kaida, Katet, Kade, Kit, Kody, Kaede, Katya, Kayode, Keto, Kashiti, Kosta, Kaito, Kouta

Stats for the Name Keita

checkmark Keita is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Keita is currently not ranked in U.S. births