Keita

What is the meaning of the name Keita?

The name Keita is primarily a gender-neutral name of English origin that means Offspring Or Blessing.

Female form of the name Keith. Also a Japanese name (blessing+big -- a great mercy, a huge blessing, this child was a gift)

Different Spellings of the name Keita:

Keeta

People who like the name Keita also like:

Soren, Hernando, Adan, Baxter, Raylan, Basil, Gavin, Keeya, Keona, Ayira, Denali, Candace, Ana, Freya

Names like Keita:

Kaethe, Kat, Kata, Kate, Kathy, Katie, Kato, Katy, Keith, Kita, Kitty, Kostya, Koto, Katia, Kassidy, Kiet, Keitha, Kaida, Katet, Kade, Kit, Kody, Kaede, Katya, Kayode, Keto, Kashiti, Kosta, Kaito, Kouta

Stats for the Name Keita

checkmark Keita is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Keita is currently not ranked in U.S. births

Listen to the Podcast