Kieron

What is the meaning of the name Kieron?

The name Kieron is primarily a gender-neutral name of Irish origin that means Dark.

Different Spellings of the name Kieron:

Kieren, Kieron, Keiron

People who like the name Kieron also like:

Oliver, Kellan, Liam, Ethan, Aidan, Declan, Owen, Ava, Keira, Ella, Amelia, Olivia, Audrey, Charlotte

Names like Kieron:

Karimah, Kirana, Khurran, Kern, Karine, Karen, Kareem, Kiran, Karim, Keran, Keeran, Kyrene, Karan, Karena, Karam, Koren, Karna, Kyran, Kiernan, Karmina, Karman, Korina, Karina, Kirima, Kerryn, Karenina, Karima, Kerem, Karin, Kerani

Stats for the Name Kieron

checkmark Kieron is currently #91 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Kieron is currently #490 in U.S. births