Kiyoto

What is the meaning of the name Kiyoto?

The name Kiyoto is primarily a male name of Japanese origin that means Clear, Precious.

Names like Kiyoto:

Kaethe, Kat, Kata, Kate, Kathy, Katie, Kato, Katy, Keita, Keith, Kita, Kitty, Kostya, Koto, Katia, Kassidy, Kiet, Keitha, Kaida, Katet, Kade, Kit, Kody, Kaede, Katya, Kayode, Keto, Kashiti, Kosta, Kaito

Stats for the Name Kiyoto

checkmark Kiyoto is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Kiyoto is currently not ranked in U.S. births

Listen to the Podcast