Thadeus

What is the meaning of the name Thadeus?

The name Thadeus is primarily a male name of Greek origin that means Praise.

Alternate spelling of Thaddaeus.

Different Spellings of the name Thadeus:

Thaddaeus, Thadeus

People who like the name Thadeus also like:

Theodore, Declan, Henry, Tobias, Atticus, Everett, Theo, Penelope, Audrey, Arabella, Olivia, Evangeline, Genevieve, Violet

Names like Thadeus:

Tacy, Tadhg, Tasha, Tassos, Teague, Teige, Teshi, Tess, Tessa, Tex, Thaddeus, Tisha, Toki, Toshi, Tasya, Titus, Thetis, Thais, Tausiq, Taja, Tacey, Tosca, Tessica, Tocho, Texas, Tetsu, Tas, Teja, Thijs, Tykaja

Stats for the Name Thadeus

checkmark Thadeus is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Thadeus is currently #820 in U.S. births

Listen to the Podcast