Thadeus

Gender: Male
Origin: Greek
Meaning: Praise

What is the meaning of the name Thadeus?

The name Thadeus means "Praise"

What is the origin of the name Thadeus?

The origin of the name Thadeus is Greek.

Other info about Thadeus:

Alternate spelling of Thaddaeus.

Different Spellings of the name Thadeus:

Thaddaeus, Thadeus

People who like the name Thadeus also like:

Theodore, Declan, Henry, Tobias, Atticus, Everett, Theo, Penelope, Audrey, Arabella, Olivia, Evangeline, Genevieve, Violet

Names that sound like Thadeus:

Tacy, Tadhg, Tasha, Tassos, Teague, Teige, Teshi, Tess, Tessa, Tex, Thaddeus, Tisha, Toki, Toshi, Tasya, Titus, Thetis, Thais, Tausiq, Taja, Tacey, Tosca, Tessica, Tocho, Texas, Tetsu, Tas, Teja, Thijs, Tykaja

Stats for the Name Thadeus

checkmark Thadeus is currently not ranked on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Thadeus is currently #789 in U.S. births

Listen to the Podcast