Kaja

What is the meaning of the name Kaja?

The name Kaja is primarily a female name of Scandinavian origin that means Pure.

Kaja is most commonly a form of Katarina, but also may be a form of Gaia. In Estonian it is a name with a separate origin with a meaning of "echo". Kaja is also a surname.

Famous bearers: Kaja Kallas, Estonian Prime Minister. Kaja Draksler, Slovenian pianist and composer. 


People who like the name Kaja also like:

Scarlett, Olivia, Charlotte, Anais, Aria, Luna, Tessa, Adam, Gavin, Ronan, Harrison, Griffin, Finn, Benjamin

Names like Kaja:

Kyo, Kosuke, Kagiso, Kouki, Keshia, Kisha, Kayo, Kazu, Koa, Kiss, Kazuki, Koichi, Kizzy, Kacy, Kiyo, Keisuke, Kishi, Kajsa, Keawe, Kiyohiko, Ki, Kash, Kikuyo, Keizo, Kieu, Kwasi, Kohei, Keiji, Kozuye, Kissa

Stats for the Name Kaja

checkmark Kaja is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Kaja is currently not ranked in U.S. births
Username:
Password:
Remember Me
Forgot Password - Not a member? Join Now!
  • facebook
  • tiktok
  • youtube
  • youtube
  • instagram
  • pinterest